Diensten

Finding Solutions kan U helpen bij:

 • fiscaal–juridische vraagstukken van allerlei aard
 • opzetten van samenwerkingsverbanden van professionals (o.a. in de gezondheidszorg)
 • oprichting, reorganisatie, fusie en liquidatie en vereffening van rechtspersonen
 • strategische projecten van inhoud naar vorm en dan naar resultaat
 • opstellen van maatwerk juridische contracten
 • onderhandelingsvraagstukken op alle niveau`s
 • management - advies ten behoeve van profit en not for profit organisaties
 • crisismanagement
 • secretariële ondersteuning
 • organisatie van bijeenkomsten
 • coaching

Finding Solutions zorgt tevens voor:

 • inzet van betrouwbare expertise als we er zelf niet uitkomen als u dat wenst op uw verzoek.
 • begeleiding van alle formele en informele stappen in de projecten
 • presentatie naar binnen en naar buiten als u dat wenst
 • dagvoorzitterschap/inleiding van bijeenkomsten op uw verzoek
 • scherpe budgetbewaking voor u en voor ons
 • communicatie in woord, geluid en beeld